Други услуги в транспорта

ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД предлага на своите клиенти широка гама от допълнителни услуги*, свързани с превоз или обработка на товари, като например:


- разработване на транспортни схеми за доставка на суровини и готова продукция;

- организиране стоков контрол от независими организации;

- номиниране на надеждни портови агенти за кораби на рейсов чартър;

- транспортни консултации при договори за покупко-продажба;

- консултации по транспортни документи при акредитиви;

- консултации при съдебни и извънсъдебни спорове по транспортни въпроси;

- митнически консултации;

 

* Изброените услуги, с изключение на стоковия контрол, са безплатни за клиенти на дружеството.

<< предишна    следваща >>